This site works best with cookies enabled.

Rebecca Madhani

Mitt Livs Val

Mitt Livs Val driver ett mentorskapskapsprogram i samarbete med högskolor och universitet där studenter agerar mentorer för ensamkommande och nyanlända ungdomar i syfte att stärka gruppens förutsättningar till vidareutbildning

Problem

Nyanlända ungdomar visar dåliga resultat i högstadiet, 50% av dem slutför inte gymnasiet, jämfört med endast 9% för infödda svenskar. Det finns inte heller tillräckligt med information om vilka möjligheter som finns efter högstadiet och gymnasiet. Antalet nyanlända som studerar vid universitet och högskolor i Sverige är låg, vilket resulterar i låga sysselsättningssiffror i denna redan utsatta grupp.

Lösning

Mitt Livs Val erbjuder ett mentorprogram för att få ensamkommande och nyanlända ungdomar att börja med studier på högre nivå. Mitt Livs Val bygger på en trestegsmodell: “Dream - Dare - Act’”, där visionen är att integrera ungdomar från socioekonomiskt svaga områden, motivera, leda och coacha dem att fullfölja högre utbildning. Mitt Livs Val samarbetar med universitet och högskolor, exempelvis Handelshögskolan, i att utbilda mentorer i coaching. Denna typ av mentorskap är det första i sitt slag på en så omfattande nivå.

Website

Privacy policy
Up Contact
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.