Den här sidan fungerar bäst med cookies tillåtna.

Innovation för Integration

 

I slutet av 2015 tog Sverige emot cirka 35 000 ensamkommande barn. Detta var över 10 gånger högre än jämförande siffror för 2010. Det finns nu ett kritiskt behov av att snabbt bygga och skala upp nya lösningar för att tillgodose behoven hos ensamkommande och nyanlända barn och unga, samt förbättra deras levnadsvillkor samt deras chanser till en framgångsrik integration i det svenska samhället.

 

Innovation for Integration är ett tematiskt initiativ som drivs av Reach For Change sedan 2016 med syfte att kapacitetsbygga och utveckla sociala innovationer som rustar svenska samhället för att integrera ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar, och ge dem samma möjligheter som etablerade barn och unga. 

 

Reach for Change tematiska initiativ samlar sju sociala entreprenörer som alla arbetar inom fyra fokusområden: Rättigheter, Nätverk, Utbildning och Praktik & jobb. Vi erbjuder inkubatorstöd i form av finansiering, rådgivning, ömsesidig lärande och stöd till effektmätning. Genom detta kan de testa och utveckla sin idé och bygga långsiktiga, beprövade och skalbara metoder och organisationer.

Organisationer

 • Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungdomars mänskliga rättigheter. Det är Sveriges första öppna verksamhet som ägnas åt barns rättigheter och som erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och råd. Barnrättsbyrån erbjuder socialt och juridiskt stöd i syfte att skydda och säkra barnets rättigheter och att använda detta påverkansarbete som hävstång för att ändra politiken.

  Läs mer

  Right to Play Sverige drivs utifrån visionen om att skapa ett sundare och tryggare samhälle via utbildning, idrott och lek. Genom att kapacitetsbygga ensamkommande ungdomar och göra dem till aktiva deltagare i idrottsföreningar skapas naturliga mötesplatser för framgångsrik integration.

  Läs mer
 • Mitt Livs Val driver ett gruppmentorskapskapsprogram i samarbete med högskolor och universitet där studenter agerar mentorer för ensamkommande och nyanlända ungdomar i syfte att stärka gruppens förutsättningar till vidareutbildning. Mitt Livs Val bygger på en trestegsmodell: “Dream - Dare - Act’”, där visionen är att motivera, leda och coacha ungdomarna att fullfölja högre utbildning.

  Läs mer

  The Good Talents är ledarskap och sociala entreprenörskapsprogram för ungdomar, med sedan 2017 ett särskilt fokus på ensamkommande och nyanlända ungdomar. Programmet syftar till att ge ungdomar de kunskaper, verktyg och nätverk som behövs för att vara delaktiga i det lokala samhället och komma in i arbetsmarknaden

  Läs mer
 • IT-guide rekryterar, utbildar och anställer nyanlända och ensamkommande ungdomar till att bli IT-guider som lär seniorer om IT, internet och mobiltjänster. Samtidigt lär sig ungdomarna svenska, får arbetslivserfarenhet och utvecklar sina styrkor. Dessa interaktioner leder till ökad förståelse och acceptans av olika kulturer och bakgrunder, vilket resulterar i ett mer öppet och inkluderande Sverige.

  Läs mer

  Kompis Sverige driver en kompisförmedling som sammankopplar unga ensamkommande och nyanlända med etablerade jämnåriga svenska ungdomar. Visionen är att ta bort barriären mellan “nya” och “gamla” svenskar. Målet är att på lång sikt bygga relationer mellan människor som baseras på ett utbyte av kunskap och erfarenheter vilket leder till ett meningsfullt utbyte för alla.

  Läs mer
 • Kidnovation använder berättande som vertktyg för psykosocialt stöd till barn med migrationsrelaterade trauma. Kidnivation erbjuder en helt illustrerad storybook som berättar om den unga hjältinnan Sarah och hennes resa som flykting flicka. Baserat på den här boken levererar Kidnovation läsmaterial, guideböcker och workshops för föräldrar, lärare, och socialarbetare för att hjälpa barn att öka deras psykosociala välbefinnande.

  Läs mer
Gayathri Rathinavelu

Gayathri Rathinavelu PROGRAM MANAGER, Innovation för Integration

gayathri.rathinavelu@reachforchange.org

Phone: +46 (0)707 64 05 14

Privacy policy
Up Kontakt
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.