World

Amir Sajadi & Milad Mohammadi

JÄRVASKOLAN

Järvaskolan arbetar för att skapa en likvärdig skola där varje elev inspireras till gränslösa drömmar och motiveras till högre studier.

Problem

Det svenska skolsystemet blir mer och mer segregerat och idag kan vi se stora skillnader i resultaten i skolan beroende på vilket område du kommer ifrån. Inte alla barn får möjlighet att gå i en bra skola, eller har tillgång till förebilder som kan inspirera och motivera dem till högre utbildning. Barns potential är begränsad eftersom de inte har tillgång till den information och kunskap de behöver för att se vad som finns där ute för dem. Konsekvenserna är stora förluster för samhället i form av outnyttjad potential och resurser. Det finns en risk för att belasta välfärdssystemet och även en rädsla för växande främlingsfientlighet i samhället. För dessa personer ökar risken för arbetslöshet och social isolering.

Lösning

Amirs och Milads lösning på detta problem har varit att skapa en jämställd skola där varje elev blir inspirerad till att ha obegränsade drömmar och bli motiverad att söka högre utbildning. Eleverna får tillgång till en mentor och de enskilda ämnena är kopplade till yrkeslivet genom ett samarbete med några av Sveriges mest spännande företag. Som ett komplement till skolan finns också Järva Klubben, en plats för att upptäcka sina talanger men också en möjlighet att prova nya saker som till exempel låtskrivning och Minecraft kodning. Järvaskolans vision är en värld där mångfald ses som en styrka och där drömmar är gränslösa, en värld där varje barn, oberoende av bakgrund har möjlighet till utbildning, inspiration och motivation.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.