World

AnneSofie Blixt

Tilia

Tilia arbetar för och med unga mellan 12-30 år med psykisk ohälsa. Genom förebyggande, stödjande och opinionsbildande arbete skapar de trygghet och hopp.

Problem

Ungdomar lever i ett samhälle med höga krav, stor press och där psykisk ohälsa stigmatiseras. I Sverige lider 1 av 4 individer i åldrarna 16-24 av psykisk ohälsa, såsom ångest, oro och depression. Trots  dessa siffror söker bara hälften den hjälp som behvös för att bli bättre. Samhället varken ser, hör eller förstår behoven hos ungdomar med psykisk ohälsa och det finns en brist på medkänsla, kunskap och tillgång till vuxna att prata med. Resultatet är en känsla av ensamhet och risken att begå självmord ökar.

Lösning

Annesofies lösning på det här problemet har varit att skapa en plats, tillgänglig året runt, för ungdomar när andra myndigheter är stängda. En plats där ungdomar har möjlighet att tala öppet och det finns någon som lyssnar när behovet finns. Tilia är en öppen och medkännande mötesplats, där ungdomar möts av acceptans och förståelse, och där alla ungdomar har tillgång till och kan få stöd i tid. Visionen om Tilia är att varje barn och ungdom med en psykisk sjukdom ska ha tillgång till välanpassad vård, akutvård och aktiviteter som stödjer dem. Målet är att alla ungdomar som lever med en psykisk ohälsa känner sig hörda och har verktyg för att hantera sitt dagliga liv.

"Mobbning har ett sätt att krypa under huden, riva din självkänsla isär och förstöra din självkänsla så småningom... Mobbningen gjorde att Klara kände sig isolerad och missförstådd. På Tilia hittade hon en känsla av tillhörighet, det som mobbningen hade tagit bort. En självsäker Klara föreläser nu på många av Tilias aktiviteter, där hon delar vägen för att hitta sin självkänsla igen med andra ungdomar."

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.