World

Anton Håkanson

DayCape

DayCape är en digital kalender app för barn med autism, som stödjer dem under hela deras dag så att de kan planera i sin egen takt.

Problem

I Sverige är det svårt för barn med autism att få tillgång till rätt verktyg och stöd som gör att de kan vara sitt bästa jag hela dagen. Samhället uppmärksammar - och förstår inte hur vardagen kan innebära en utmaning för barn med autism. I ett samhälle som blivit allt mer högljutt, stressat, turbulent och mer fientligt kan utmaningarna öka för en autistisk person. Detta leder till att barn och unga med autism känner sig isolerade, inte känner tillhörighet vilket dessutom påverkar deras utbildning negativt och kan leda till dåligt självförtroende och ibland även depression.

Lösning

Antons lösning heter DayCape, en digital kalender app som gör att barn med autism kan planera sin dag i sin egen takt och hantera sin vardag. Antons mål är att barn och unga i Sverige med mild eller måttlig autism ska kunna uppnå samma känsla av självförtroende och inkludering som barn utan autism och till och med få autism att kännas som en superkraft!

“Tack vare DayCape kom våra pojkar iväg till skolan utan bråk eller skrik, inte ett enda utbrott. Första gången på många veckor. Tack!”

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.