World

Arkan Asaad

Right 2 Choose

En riksorganisation som utbildar inom tvångsäktenskap, mänskliga rättigheter och rätten att själva få välja sitt liv.

Problem

Arrangerade äktenskap är verklighet för många runt om i världen och det finns vissa länder som är mer kända för att arrangera äktenskap än andra. Dessvärre är det så att bo i Sverige inte är en garanti för att undkomma problemet. Forskning som utfördes av Ungdomsstyrelsen 2008 visade på ett häpnadsväckande faktum: cirka 70 000 ungdomar mellan 16-25 år gammal känner att de inte är fria att välja vem de ska gifta sig med. Många föräldrar tillåter inte sina barn att vara en del i att fatta egna livsbeslut och barnens omgivning lär dem att acceptera detta. Som ett result tvingas barnen in i situationer som de själva inte fått vara med och ta ställing till, men de saknar också förtroende för vuxna, kunskap om barns rättigheter och känner sig isolerade från samhället.

Lösning

Personliga erfarenheter gjorde bidrog till att Arkan startade organisationen Right 2 Choose, en organisation som använder språket och kulturen för att utbilda unga människor att lära känna världen omkring dem. Arkan få dem att inse och se sin plats i världen, uttrycka sin personlighet och förstå vilka rättigheter de faktiskt har.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.