World

Elin Lutke & Jailton Carneiro

Cirkus Unik

Cirkus Unik combines entrepreneurship and contemporary circus to create social inclusion and opportunities for children and youth in Sweden.

Problem

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer, med stora skillnader och fördomar. I kombination med det konkurrensutsatta och individualistiska samhälle vi lever i kan barn och ungdomar många gånger uppleva låg självkänsla, en känsla av att inte höra till, brist på möjligheter och rasism.

Lösning

Elin och Jailton's lösning på problemet är cirkus. Genom cirkus, kan en heterogen grupp av barn träffas på lika villkor, fokusera på individuella egenskaper som gör varje person unik och styrkan i en gemenskap. Varje barn får chansen att utforska det unika och starka inom sig själva och inom andra i cirkus gruppen. Deltagarna inser vikten av att bidra till en grupp och gruppen värderar dem för vilka de är. På detta sätt utvecklas samhället i ett sunt samhälle, som uppskattar värdet av mångfald.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.