World

Madeleine Opira

A Million Minds

A Million Minds är en tankesmedja som arbetar för att ändra förutsättningarna och förbättra framtidstron för unga som bor i miljonprogrammen.

Problem

Barn från miljonprogrammen i Sverige faller offer för stigmatisering och i media målas det upp en orättvis bild av de segregerade förorterna. Barn i förorterna har inte samma möjligheter som barn i andra områden. Det finns brist på föräldrastöd, brist på förebilder att se upp till, diskriminering, en känsla av att inte riktigt höra till och en brist på politiskt engagemang i dessa områden. Skolorna uppfyller inte de krav som ställs och har låga förväntningar på barnen. Detta kan resultera i att barnen inte når sin fulla potential, löper större risk att begå brott och får låg självkänsla.

Lösning

Madeleines vision är att genom en tankesmedja förändra sättet på vilket miljonprogrammen ses och förbättra omständigheterna och möjligheterna för ungdomar inom dessa områden. Madeleine strävar efter att skapa ett samhälle där individens förutsättningar inte är beroende av var du bor eller var du kommer ifrån. A Million Minds arbetar aktivt för att stärka barn och ungdomar, få dem att tro på sin framtid, ge dem en känsla av delaktighet och se deras möjligheter att göra skillnad. Som en del av detta håller de i utmaningen Dream Challenge, där fokus är för barn att utvecklas inom ekonomi.

"Vår höjdpunkt under året var när Muyzeems, en 15-årig flicka från Grindtorpsskolan, inte bara kom trea i Dream Challenge utan också flyttades från förberedelseklass till en vanlig klass när hennes svensklärare såg hennes presentation."

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.