World

Natassia Fry & Pegah Afsharian

Kompis Ungdom

Kompis Sverige driver en kompisförmedling som sammankopplar unga ensamkommande och nyanlända med etablerade svenska ungdomar

Problem

Krig och konflikter i världen skapar osäkerhet och tvingar barn och unga från sina hemländer för att söka bättre förutsättningar i Europa. Väl i Sverige har ensamkommande barn och unga väldigt svårt att träffa och interagera med svenskar vilket leder till att alla utmaningar som kommer med att vara ny i ett land, måste dessa barn och unga möta på egen hand.

Lösning

Natassia och Pegah´s lösning på detta växande problem blev: Kompis Ungdom. Programmet hjälper nyanlända att få kontakt med redan etablerade svenskar. Visionen är att ta bort barriären mellan “nya” och “gamla” svenskar. Kompis Ungdom parar ihop nyanlända med jämnåriga svenskar, detta ger dem en möjlighet att interagera med personer som redan är en del av samhället och göra roliga saker tillsammans. Målet är att på lång sikt bygga relationer mellan människor som baseras på ett utbyte av kunskap och erfarenheter vilket leder till ett meningsfullt utbyte för alla.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.