World

Rebecca Madhani

Mitt Livs Val

Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet och högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar

Idea in brief

Mitt Livs Val offers a study-motivating program where students from universities and colleges become mentors and role models for newly arrived and unaccompanied young people.

Problem

Mitt Livs Val möter ungdomar som har invandrat vid 13års ålder eller senare. Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att denna målgruppen har det som allra tuffast i skolan. Endast 30 procent av dessa elever hade slutbetyg från gymnasiet vid 24års ålder. I genomsnitt så har endast 24% av männen och 30% av kvinnorna behörighet till högskola i denna ålder. Jämfört med inrikes födda i Sverige är siffran ca 70% som har högskolebehörighet. Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för ungdomars utveckling och framtid. En oavslutad gymnasieutbildning ger betydligt mindre chans till fortsatta studier, etablering på arbetsmarknaden och stabil inkomst.

Lösning

Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet och högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Programmet består av en fyrstegsmodell;
Workshop 1: Lär känna din nya studentkompis! Syftet med programmets första workshop är att lära känna varandra genom en ordentlig presentation av varandra och olika interaktiva och dialogbaserade teamövningar med fokus på teambuilding.
Workshop 2: Hitta din studieväg! Syftet med denna workshop är att öka kunskapen om det svenska utbildningssystemet
Workshop 3: Bli expert på plugget! Bli expert på plugget är en workshop där vi koncentrerar oss på studieteknik och betydelsen av att sätta mål.
Workshop 4: Tro på dig själv och dina utbildningsdrömmar! Programmets sista workshop syftar till att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende genom att de får lyssna, inspireras och motiveras av en person som har gått före och gjort en egen resa.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.