World

Sandra Kinnaman Nordström

The Good Talents

The Good Talents är ledarskap och sociala entreprenörskapsprogram för ungdomar, med sedan 2017 ett särskilt fokus på ensamkommande och nyanlända ungdomar. Programmet syftar till att ge ungdomar de kunskaper, verktyg och nätverk som behövs för att vara delaktiga i det lokala samhället och komma in i arbetsmarknaden.

Problem

I Sverige får barn olika förutsättning och resurser, inklusive kunskap om ledarskap och entreprenörskap som gör det möjligt för dem att skapa nya möjligheter för sig själva. Allt detta beror på var dem växer upp. De står inför segregering, fördomar och utan nätverk då det finns få platser där unga från olika områden kan mötas. Det finns också en brist på förebilder samt orättvis fördelning av resurser till skolor i olika områden. Detta resulterar i låg självkänsla och ungdomar som lever i utsatta områden kan senare i livet uppleva arbetslöshet, utanförskap och stigmatisering.

Lösning

Sandras lösning är att ge ungdomar möjligheten till att hitta och utforska sina talanger genom ledarutbildning, socialt entreprenörskap och nätverk. Visionen för The Good Talents är att alla ungdomar i Sverige ska känna att de har kontroll över sina liv, sina idéer och har tillgång till positiva förebilder i samhället. Dessutom ger också The Good Talents samhället verktyg för att se olika talanger och stötta ungdomar att nå sin fulla potential.

"Efter att ha deltagit i programmet, ser jag nu möjligheterna att förändra saker och många människor är öppna för att lyssna på mig. Det finns en hel del som har förändrats för mig. De kontakter jag har fått genom programmet har hjälpt mig mycket. Jag har nu en mer öppen attityd, och jag ser alla möjligheter som finns där ute för mig, och det finns ingen gräns för vad jag kan åstadkomma. Jag kan kontakta vem jag vill, jag har så många möjligheter! ".

– Vicky 17 år från Norsborg.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.