Den här sidan fungerar bäst med cookies tillåtna.

Vår organisation

Ett Reach for Change


Tillsammans med våra Change Leaders (sociala entreprenörer) förbättrar Reach for Change livet på barn och ungdomar över hela världen. Reach for Change har en portfölj av 1000 + sociala entreprenörer i 18 länder över tre kontinenter (Afrika, Centralasien och Europa). I många av dessa länder har Reach for Change lokala team som arbetar nära entreprenörerna för att de ska kunna utveckla och skala sina sociala innovationer. Reach for Change fungerar som en samlad organisation på alla våra marknader.

 

Vår styrelse

Vår styrelse har det yttersta ansvaret för att organisera stiftelsen och administrera dess arbete. Styrelsen sammankallas fyra gånger om året och utser och har uppsikt över ledningsgruppens arbete. I enlighet med regler och förfaranden är vår styrelse ansvarig för att godkänna organisationens strategiska inriktning och hantering av risker, interna kontroller, fastställande och godkännande av budgeten enligt deras eget ansvar och säkerställande av gott styre.

I linje med vår globala strategi, styrning och beslutsstruktur, är alla självständiga enheter (för närvarande i Bulgarien, Ghana, Kazakstan och Tanzania) hanterade som filialer. I detta avseende finns våra lokala styrelser endast för rådgivande ändamål, och lokala styrelseledamöter är ambassadörer för Reach for Change.

 • Torun Litzén

  Torun Litzén CHAIR

  Director Corporate Communication, Kinnevik

 • Viktor Wallström

  Viktor Wallström BOARD MEMBER

  Tele2

 • Georgi Ganev

  Georgi Ganev BOARD MEMBER

  Kinnevik Investment AB

Vår ledning

Stiftelsen arbete leds av en global ledningsgrupp inom Reach for Change. I ledningsgruppen ingår anställda från alla våra regioner där vi är verksamma och representerade. Samtliga medlemmar i ledningsgruppen rapporter till vd.

Privacy policy
Up Kontakt
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.