World Logga in

VÅR WALL OF FAME

 • Nuvarande Change Leaders / Alumni
 • Shanga Aziz & Rogerio Silva

  Shanga Aziz & Rogerio Silva Locker Room Talk

  Locker Room Talk erbjuder utbildning, verktyg och plattformar till unga killar och vuxna som gör det enkelt att snacka om jämställdhet och schyssta attityder för att skapa en ny manlighet.

  Läs mer
 • Jenny Sköld & Lotta Bergseth

  Jenny Sköld & Lotta Bergseth Mobile Stories

  Mobile Stories erbjuder ett publiceringsverktyg som utbildar unga i medie- och informationskunnighet medan de producerar sitt skolmaterial i form av olika typer av artiklar.

  Läs mer
 • Kassim Nagwere

  Kassim Nagwere Drömstort

  Organisationen Drömstort motiverar ungdomar i ekonomiskt utsatta områden att våga drömma genom workshops, föreläsningar, läxhjälp samt idrotts- och kulturaktiviteter.

  Läs mer
 • Rebecca Madhani

  Rebecca Madhani Mitt Livs Val

  Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet och högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

  Läs mer
 • Louise Hammarbäck Miranda

  Louise Hammarbäck Miranda PACS Sverige

  PACS utbildar barn, lagledare och idrottsföreningar i barns rättigheter och kroppslig integritet för att aktivera barnkonventionens artiklar inom idrottsrörelsen och förebygga sexuella övergrepp.

  Läs mer
 • Nour Habib

  Nour Habib Trygg Rätt

  Trygg Rätt inspirerar och vägleder ungdomar som vill lämna kriminalitet till trygga och meningsfulla sysselsättningar genom föreläsningar, individuella samtal, vägledning och kontakter till näringslivet.

  Läs mer
 • Mårten Granlund

  Mårten Granlund Under Kevlaret

  Under Kevlaret är en stödverksamhet av killar för killar för att motverka psykisk ohälsa. Organisationen inspirerar killar att prata om känslor, våga be om hjälp och stötta varandra genom opinionsbildande arbete, stödchat och föreläsningar.

  Läs mer
 • Jenny Lindström Beijar

  Jenny Lindström Beijar Our Normal

  Our Normal erbjuder en digital plattform för att bryta utanförskap för barn med funktionsvariationer genom kontaktförmedling mellan familjer och opinionsbildning för att skapa mer inkluderande besöksmål och aktiviteter.

  Läs mer
 • Anna Lindh

  Anna Lindh Right To Play

  Right To Play Sverige arbetar med att få ut nyanlända ungdomar i jobb. Syftet med deras arbete är att fler ungdomar ska få ökade förutsättningar att bli aktiva deltagare i samhället, att motverka diskriminering och utanförskap genom det kanske viktigaste steget till effektiv integration – arbete.

  Läs mer
 • Mikaela Illanes

  Mikaela Illanes Inicio

  Inicios syfte är att förbättra digitala kunskaper och erbjuda alla samma möjligheter att delta och bidra till framtidens hållbara och smarta samhällen. Det gör dom genom praktiska och teknikfokuserade workshops för unga. Dessa workshops är utformade för att utrusta deltagarna med 21st century skills som definieras som kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete, kommunikation, informationskunskap, mediekunskap, teknikkompetens, flexibilitet, ledarskap, initiativ, produktivitet och sociala färdigheter.

  Läs mer
 • Nuvarande Change Leaders / Alumni
 • Nils Holm

  Nils Holm På Rätt Köl

  På rätt köl är ett stöttande utbildningskoncept för elever med ADHD & ADD där man kombinerar teoretiska ämnesstudier med livscoachning och båtbyggande.

  Läs mer
 • John Laselle

  John Laselle Löparakademin

  Löparakademin hjälper ungdomar som bor i Stockholms miljonprogram att sätta upp och nå personliga mål genom långdistanslöpning.

  Läs mer
 • Soledad Piñero Misa

  Soledad Piñero Misa Retoy

  Retoy bygger upp lekmiljöer med och för barn där fokus ligger på att leka, låna, byta och att lära sig om hållbarhet och Barnkonventionen.

  Läs mer
 • Ida Östensson

  Ida Östensson Make Equal

  Vår vision är ett jämställt och inkluderande samhälle. Med praktiska metoder hjälper vi verksamheter att nå och inkludera målgrupper de har svårt att nå.


  Läs mer
 • Johan Wendt

  Johan Wendt Mattecentrum

  Mattecentrum erbjuder elever gratis hjälp i matematik genom sina öppna räknestugor och onlineverktyget matteboken.se.

  Läs mer
 • Malin Agn

  Malin Agn Sundare Barn

  Sundare Barn stödjer föräldrar med överviktiga barn genom att arrangera seminarier och träningsresor för familjer samt ge tips och råd online.

  Läs mer
 • Johanna Valentin

  Johanna Valentin Utsiktstornet

  Utsiktstornet använder schack som ett utbildningsverktyg för att ge barn möjligheten att utvecklas socialt och intellektuellt.

  Läs mer
 • Miriam Lundqvist

  Miriam Lundqvist Lajvverkstaden

  LajvVerkstaden använder lajv som ett pedagogiskt verktyg för skolbarn. Barnen får prova på olika roller i aktiva och spännande lärandesituationer.

  Läs mer
 • Åsa & Johanna Olsson Järnhäll

  Åsa & Johanna Olsson Järnhäll Barnkraft

  Barnkrafts utbildningsprogram lär personal inom skola, förskola och offentlig verksamhet att lyssna på, förstå och hjälpa sexuellt utnyttjade barn.

  Läs mer
 • Patricia Raweka

  Patricia Raweka Gro Play

  GroPlay.com producerar miljövänliga, närproducerade och miljöutbildande leksaker, spel och appar som lär barn om miljö på roliga sätt.

  Läs mer
 • Naim Zeneli

  Naim Zeneli Forza Ungdom

  Forza Ungdom stöttar ensamkommande flyktingbarn genom att ge dem ett nätverk av vuxna förebilder och jämngamla vänner.

  Läs mer
 • Sanna Bergendahl

  Sanna Bergendahl Föreningen Storasyster

  Föreningen Storasyster vägleder sexuellt utnyttjade barn så att de vågar anmäla övergreppen och kan få hjälpinsatserna de behöver.

  Läs mer
 • Catharina Richter & Monica Nanni

  Catharina Richter & Monica Nanni Randiga Huset

  Randiga Huset stöttar sörjande barn och deras familjer och arbetar även för att öka kunskapen om barns sorg och hur den bemöts i samhället.

  Läs mer
 • Arkan Asaad

  Arkan Asaad Right 2 Choose

  En riksorganisation som utbildar inom tvångsäktenskap, mänskliga rättigheter och rätten att själva få välja sitt liv.

  Läs mer
 • Georgios Karpathakis

  Georgios Karpathakis Underbara ADHD

  Georgios drivs av en stark entreprenörsanda och vilja att förbättra samhällets synsätt på barn med ADHD.

  Läs mer
 • Gita Rajan & Hermine Holm

  Gita Rajan & Hermine Holm WONSA

  Wonsa, arbetar för att skapa en värld fri från sexuella övergrepp. Detta genom en specialinriktad klinik för utsatta, forskning och utbildning.

  Läs mer
 • Rosie Linder & Jesper Engström

  Rosie Linder & Jesper Engström Peppy Pals

  Peppy Pals är ett mobilt EQ-spel som lär barn om vänskap, känslor och empati för att motverka att de ska mobba andra eller själva bli mobbade.

  Läs mer
 • Anton Håkanson

  Anton Håkanson DayCape

  DayCape är en digital kalender app för barn med autism, som stödjer dem under hela deras dag så att de kan planera i sin egen takt.

  Läs mer
 • Madeleine Opira

  Madeleine Opira A Million Minds

  A Million Minds är en tankesmedja som arbetar för att ändra förutsättningarna och förbättra framtidstron för unga som bor i miljonprogrammen.

  Läs mer
 • Elin Lutke & Jailton Carneiro

  Elin Lutke & Jailton Carneiro Cirkus Unik

  Cirkus Unik kombinerar socialt entreprenörskap och nycirkus för att skapa social inkludering, trygghet och tillfällen för barn och unga att växa i Sverige.

  Läs mer
 • Lina Lagerbäck

  Lina Lagerbäck We Unite Design

  We United Design, grundat av Lina Lagerbäck, är en organisation där ungdomar designar och skapar studierum som är engagerande, kreativa och där deras röster är representerade. We United Design stärker ungdomar att ta ägandeskap över deras fysiska omgivning, på ett miljövänligt sätt

  Läs mer
 • Gunilla Lundberg

  Gunilla Lundberg IT Guide

  IT-guide rekryterar och anställer nyanlända och ensamkommande ungdomar till att bli IT-guider som utbildar seniorer inom IT, internet och mobiltjänster. Samtidigt lär sig ungdomarna svenska, får arbetslivserfarenhet och utvecklar sina styrkor.

  Läs mer
 • Elin Wernquist

  Elin Wernquist Barnrättsbyrån

  Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungdomars mänskliga rättigheter. Det är Sveriges första öppna verksamhet som ägnas åt barns rättigheter och som erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och råd.

  Läs mer
 • AnneSofie Blixt

  AnneSofie Blixt Tilia

  Tilia arbetar för och med unga mellan 12-30 år med psykisk ohälsa. Genom förebyggande, stödjande och opinionsbildande arbete skapar de trygghet och hopp.

  Läs mer
 • Julia Östfeldt

  Julia Östfeldt Föreningen Tillsammans

  Föreningen Tillsammans arbetar aktivt för att sprida kunskap om sexuellt våld och dess konsekvenser genom föreläsningar och att dela egna berättelser, syftet är att genom kunskapsspridning kunna vara med och arbeta för att det sexuella våldet minskar. Föreningen har även ett aktivt stödjande arbete vilket består av flera olika delar. Både stödmejl med individer som utsatts för sexuellt våld, men föreningen har även stödgrupper samt mentorskapsprogram.

  Läs mer
 • Sissa Pagels & Louise Lindén

  Sissa Pagels & Louise Lindén Young Innovation Hub

  Young Innovation Hub identifierar och utbildar unga ledare och förebilder till att bygga hubbar för ungt entreprenörskap och förändringsarbete - lokalt och globalt. Genom social innovation och start up-metoder växer unga förebilder och förändringsagenter fram genom Young Innovation Hubs mötesplatser och nätverk.

  Läs mer
 • Sandra Kinnaman Nordström

  Sandra Kinnaman Nordström The Good Talents

  The Good Talents är ledarskap och sociala entreprenörskapsprogram för ungdomar, med sedan 2017 ett särskilt fokus på ensamkommande och nyanlända ungdomar. Programmet syftar till att ge ungdomar de kunskaper, verktyg och nätverk som behövs för att vara delaktiga i det lokala samhället och komma in i arbetsmarknaden.

  Läs mer
 • Amir Sajadi & Milad Mohammadi

  Amir Sajadi & Milad Mohammadi JÄRVASKOLAN

  Järvaskolan arbetar för att skapa en likvärdig skola där varje elev inspireras till gränslösa drömmar och motiveras till högre studier.

  Läs mer
 • Natassia Fry & Pegah Afsharian

  Natassia Fry & Pegah Afsharian Kompis Ungdom

  Kompis Sverige driver en kompisförmedling som sammankopplar unga ensamkommande och nyanlända med etablerade svenska ungdomar

  Läs mer
 • Imad Elabdala

  Imad Elabdala Kidnovation

  Kidnovation arbetar med praktiska verktyg för att tillhandahålla behandling mot trauma genom berättande.

  Läs mer
 • Dennis Lennartsson

  Dennis Lennartsson SPREADTHESIGN.COM

  Spreadthesign.com erbjuder hörselskadade och döva barn och deras anhöriga en kostnadsfri webbplattform där de kan lära sig att kommunicera på teckenspråk.

  Läs mer

SE VÅR GLOBALA CHANGE LEADER PORTFOLIO >

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.