27 april 2021 13:55

Nationell satsning för ett starkare stödsystem för samhällsentreprenörskap och social innovation

partnership Sweden expertise

Nio aktörer från olika delar av landet drar nu igång det mest omfattande initiativet som gjorts hittills i Sverige för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap. Initiativet är ett samarbete mellan Social Entrepreneurship Forum (SE Forum), Reach for Change, Ashoka Nordic, Coompanion Västerbotten, Impact Invest, Inkludera, Mikrofonden, Linköpings Universitet och Sopact, Socialhögskolan vid Lunds Universitet, och är delvis finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Sara Hugosson på Vinnova säger: ”Det här är en viktig satsning för att fortsätta stärka stödstrukturen för social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige. Det är viktigt att sektorns aktörer får det stöd de behöver för att öka möjligheten att gå från idé till verklig lösning så att sociala innovationer kommer till nytta i samhället. Vi tror att detta initiativ kan bidra med det”.

Nicklas Wallberg, sverigechef på Reach for Change säger: “För Reach for Change ligger initiativet helt i linje med vår ekosystemsstrategi med mål att ge våra sociala entreprenörer bättre förutsättningar att göra världen bättre för barn och unga”.

Efter många år av stödinsatser såsom utbildningar, finansiering, och processutveckling tas nu gemensamma krafttag för att samla kunskap, resurser och nätverk för att påskynda utvecklingen av samhällsentreprenörskap och social innovation, och därmed främja hållbar tillväxt.

Projektledaren Tove Nordström, Executive Director på SE Forum, säger: ”Sverige har ett starkt engagemang kring Agenda 2030 och olika hållbarhetsutmaningar men vi är fortsatt långt ifrån att uppnå de globala målen. Vi ligger även efter många av våra europeiska vänner gällande utvecklingen av samhällsentreprenörskap och social innovation, vilket visar sig genom brist på lagstiftning och skattelättnader för sociala företag samt en underutvecklad finansmarknad för att stötta start av nya sociala företag. Detta samarbete är en möjlighet att förändra detta och konkretisera arbetet mot ett samhälle där företag, organisationer och offentliga aktörer tillsammans skapar lösningar på våra samhällsutmaningar”. 

 

Gränsöverskridande samverkan

Projektet som nu startats av nio av de främsta aktörerna inom sektorn för samhällsentreprenörskap och social innovation ämnar främja samverkan på bred front för att skapa en sektor som kan ta en tydligare plats i Sveriges arbete mot Agenda 2030 och hållbar utveckling. Existerande innovationsfrämjare samt privata och offentliga aktörer som vill stödja entreprenörer och innovatörer som skapar social och miljömässig hållbarhet och effekt kommer involveras i projektet för att tydliggöra och organisera en stödstruktur som främjar samhällsnyttig innovation och entreprenörskap i alla stadier.

Fokus under de två första åren kommer ligga på kartläggning, samordning och utveckling av stödstrukturen, finansieringslösningar, policyförslag, samt utveckling av ett långsiktigt strategiskt partnerskap.

 

Projektpartners:         

 

 

Related Content

15 juni 2021 09:01

Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ...

29 april 2022 10:54

Tele2 växlar upp samarbetet med Reach for Change

Tele2 har i över tio år arbetat tillsammans med ...

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.