15 juni 2021 09:01

Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

Sweden

EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. Reach for Change, Inkludera och MSI, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation.

– Social innovation är ett ganska brett och vagt begrepp för många men jag är övertygad om att det kommer att förändras nu. Tack vare Europeiska socialfonden har vi genom åren kunnat finansiera social innovation. Yallatrappan är ett av många exempel. Nu har Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera fått medel från kommissionen vilket kommer hjälpa både oss och aktörer runt om i landet att utveckla social innovation inom ESF+. Jag ser fram emot det, säger Håkan Forsberg, generaldirektör Svenska ESF-rådet.

EU kommissionen ser möjligheter med sociala innovationer som fokuserar på att lösa samhällsutmaningar genom samverkan över sektorsgränser. Därför satsar kommissionen nu på att stärka arbetet och utvecklingen genom samarbeten mellan länder inom EU. Flera europeiska konsortier har godkänts och tilldelats EU-medel.

Under två år fram till sista juni 2023 ska aktörerna i de fyra länderna samla kunskap och utveckla social innovation. Ekosystemen med deras styrkor och svagheter ska kartläggas, en till två sociala innovationsprojekt ska skalas upp, verktyg och metoder för hur man bygger kapacitet för social innovation ska utvecklas och delas och slutligen ska länderna arbeta fram nationella strategier och aktivitetsplaner.

– Social innovation och entreprenörskap är viktiga komponenter för att bygga starka samhällen, men då behöver de med lösningarna rätt förutsättningar att lyckas. Därför ser vi fram emot att vara en del av den här satsningen och välkomnar EUs engagemang som möjliggör för Sverige att flytta fram sin position inom social innovation, säger Nicklas Wallberg, sverigechef Reach for Change.

Sveriges väg till ett europeiskt kompetenscenter gick via svenska ESF-rådet som i höstas utsåg Reach for Change och Inkludera i partnerskap med Mötesplats Social Innovation (MSI) vid fem lärosäten över hela landet från Malmö universitet i söder, Jönköping University, Örebro universitet, till Umeå universitet och Luleå tekniska universitet i norr att representera Sverige. Sedan dess har arbetet med att bilda ett europeiskt konsortium pågått. Sveriges val föll till slut på ett samarbete med Spanien i spetsen, tillsammans med Frankrike och Lettland.

Related Content

29 april 2022 10:54

Tele2 växlar upp samarbetet med Reach for Change

Tele2 har i över tio år arbetat tillsammans med ...

27 april 2021 13:55

Nationell satsning för ett starkare stödsystem för samhällsentreprenörskap och social innovation

Nio aktörer från olika delar av landet drar nu ...

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.