29 april 2022 10:54

Tele2 växlar upp samarbetet med Reach for Change

partnership Sweden

Tele2 har i över tio år arbetat tillsammans med Reach for Change och gjort livet bättre för 4,3 miljoner barn och unga genom att stötta sociala entreprenörer och deras verksamheter. Samarbetet utökas nu i linje med Tele2s ambition att vara ledande inom hållbarhet och Reach for Changes globala mål om att nå 30 miljoner barn och unga till 2030. 

 – För att nå agenda 2030-målen behöver vi sträva efter förändring från alla sektorer. Vi tror att Tele2 kan göra större skillnad genom att fördjupa samarbetet med Reach for Change och lära oss av varandra. Dessutom blir detta ett viktigt sätt att skapa engagemang för hållbarhet internt, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef Tele2. 

Tele2 har stöttat Reach for Changes stödprogram för sociala entreprenörer i över 10 år. Tillsammans har organisationerna även genomfört specifika projekt i Sverige för nyanlända och ensamkommande barn och unga. Nu växlar Tele2 och Reach for Change upp sitt samarbete för att gemensamt nå sina respektive målsättningar där Tele2 vill vara ledande inom hållbarhet och Reach for Change har som mål att nå 30 miljoner barn och unga till 2030. 

 – Reach for Change har sedan starten 2010 arbetat nära näringslivet. I dagens läge är det mer tydligt än någonsin att vi behöver nyttja varandras styrkor för att lämna över en bättre värld till våra barn och unga. Därför är det spännande att kunna fördjupa vårt samarbete med en så pass ledande aktör inom hållbarhet som Tele2, säger Sofia Breitholtz, vd Reach for Change.

 

Det nya samarbetet består av fyra delar: 

  1. Experthjälp till en utvald social entreprenör i stödprogrammet, där Tele2 under ett års tid ger fördjupat stöd inom områden som ligger nära Tele2s kärnverksamhet och som kan hjälpa entreprenören att accelerera sin utveckling. Under 2022 är det organisationen Locker Room Talk som kommer få extra hjälp. Locker Room Talk skapar målgruppsanpassade metoder med utgångspunkt inom lagidrotten- & skolans omklädningsrum för killar och deras ledare i jämställd idrott, värdebaserat ledarskap och emotionell intelligens. Locker Room Talk jobbar bland annat med virtual reality som verktyg för att utbilda ledare. Med hjälp av Tele2s mobiluppkoppling ökar möjligheterna för att nå fler.

  2. Alla sociala entreprenörer hos Reach for Change kommer att erbjudas gratis mobiluppkoppling. 

  3. Utbildning från Tele2s medarbetare, som leder workshops och utbildningar inom deras expertområden. Medarbetare kommer även involveras i specifika uppdrag för Reach for Changes sociala entreprenörer, vilket kan vara allt från hemsideutveckling till framtagande av säljstrategier.

  4. Opinionsbildning, där organisationerna gemensamt kommer arbeta aktivt för att öka kännedomen om socialt entreprenörskap och “tech som möjliggörare”, genom bland annat rundabordssamtal och events. 

– Att bli utvald som den första organisationen att få fördjupat stöd och rådgivning från Tele2 tack vare Reach for Change kommer i precis rätt tid då Locker Room Talk kommer släppa flera nyheter under 2022 och kan i och med stödet växla upp våra ambitioner, säger Shanga Aziz, medgrundare Locker Room Talk.  

 


Om Tele2

Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

 

Related Content

15 juni 2021 09:01

Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ...

27 april 2021 13:55

Nationell satsning för ett starkare stödsystem för samhällsentreprenörskap och social innovation

Nio aktörer från olika delar av landet drar nu ...

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.