World

VAD VI GÖR

Vi arbetar med social innovation och socialt entreprenörskap för att bidra till ett bättre liv för barn och unga med fokus på minskad fattigdom, jämställdhet samt klimatförändringar. Vi gör detta genom olika stödprogram för lokala sociala entreprenörer, tematiska initiativ och partnerskap. Genom att aktivt arbeta för att skala sociala innovationer vill Reach for Change främja ekosystemet i nära samarbete med den sociala sektorn, näringslivet och den offentliga sektorn.

 

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.