World

Vårt Inkubator program

 

Genom vårt inkubatorprogram stödjer vi sociala entreprenörer som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede för att skapa lösningar som positivt påverkar barn och unga .

Inkubatorstödet inkluderar:

- Kapacitetsbyggande stöd. Vi erbjuder rådgivning, utbildning, mentorskap, coachning och peer-to-peer learning inom fem utvecklingsområden: lösning och problemformulering, finansiell hållbarhet, ledarskap, uppskalning samt systemförändring.

 

- Nätverk. Vi kopplar samman våra sociala entreprenörer med våra lokala och internationella nätverk av experter och finansiärer.

- Kvalitetsstämpel. En plats i vår inkubator ger en kvalitetsstämpel då vi har en mycket konkurrenskraftiga urvalsprocess för att delta i programmet.

 

Redskap och Resurser: Toolkit

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.