World

Innovation för Integration

Här hittar du hela rapporten. 

 

I slutet av 2015 tog Sverige emot cirka 35 000 ensamkommande barn. Detta var över 10 gånger högre än jämförande siffror för 2010. Det fanns då ett kritiskt behov av att snabbt bygga och skala upp nya lösningar för att tillgodose behoven hos ensamkommande och nyanlända barn och unga, förbättra deras levnadsvillkor samt deras chanser till en framgångsrik integration i det svenska samhället.

 

Innovation for Integration var ett tematiskt initiativ som startades av Reach For Change 2016 med syfte att kapacitetsbygga och utveckla sociala innovationer som rustade svenska samhället att bättre integrera ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar, samt gav dem samma möjligheter som etablerade barn och unga. 

 

Reach for Change tematiska initiativ samlade sju sociala entreprenörer inom fyra fokusområden: Rättigheter, Nätverk, Utbildning och Praktik & jobb. Dessa entreprenörer erbjöds inkubatorstöd i form av finansiering, rådgivning, ömsesidig lärande och stöd till effektmätning. Detta har gett dem möjligheten att testa och utveckla sina idéer och bygga långsiktiga, beprövade och skalbara metoder och organisationer.

Natassia Fry & Pegah Afsharian

Natassia Fry & Pegah Afsharian

Kompis Ungdom

Rebecca Madhani

Rebecca Madhani

Mitt Livs Val

Gunilla  Lundberg

Gunilla Lundberg

IT Guide

Sandra Kinnaman Nordström

Sandra Kinnaman Nordström

The Good Talents

Imad  Elabdala

Imad Elabdala

Kidnovation

Anna Lindh

Anna Lindh

Right To Play

Elin  Wernquist

Elin Wernquist

Barnrättsbyrån

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.