World

Partnerskap

 

Utöver det direkta stödet till sociala entreprenörer, arbetar Reach for Change också för att utveckla samhällsstrukturer och ekosystem som främjar sociala företags arbete och vi har starkt fokus på att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål där nummer 17, Partnership for the goals, är ett av de främsta. Detta innefattar att vi också arbetar för ökad medvetenhet om socialt entreprenörskap, ökade möjligheter för partnerskap mellan sektorer samt etablering av nätverk och opinionsbildning.

 

 

Andra partnerskap

Ashoka    BLING     Impact Invest      Inkludera      Linköpings Universitet     Mikrofonden       Mötesplats Social Innovation      SE Forum        SOPACT          Svenska ESF rådet

Klicka här för mer information om hur du kan bli partner på Reach for Change. 

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.