Den här sidan fungerar bäst med cookies tillåtna.

Socialt entreprenörskap kombinerar näringslivets affärsmodeller och expertis med passionen och drivkraften som krävs för att skapa en bättre värld.

Reach for Change drivs av några kärnvärderingar. Vi är smarta, modiga, och passionerade för det vi gör. Vi definierar våra sociala entreprenörer på samma sätt, och vi coachar och stödjer passionerade individer som motiveras och drivs av ett meningsfullt syfte och ett stort hjärta. Vi arbetar nära med team och individer som är smarta. Detta betyder att de arbetar nära med och har en unik förståelse för deras målgrupp som är barn och ungdomar ute i samhället. Våra entreprenörer är modiga. Det betyder att de vågar närma sig problemet på ett nytt sätt och hitta innovativa lösningar som utmanar existerande strukturer, såsom system och tillvägagångssätt, för att hitta en lösning som fungerar, kan upprepas och kopieras, och slutligen skalas upp.

 

 

Reach for Change mäter även sin investering i sociala entreprenörer genom att mäta vilken effekt deras ansträngningar har skapat och vilket problem de faktiskt försöker lösa. Självklart vill vi att de ska etablera hållbara och fungerade företagsmodeller, men den största drivkraften är alltid att skapa positiv social förbättring för barn och unga. Det är inte bara detta som är ett bevis för vår framgång, utan vårt nätverk/vår portfolio av 1000+ social entreprenörer bevisar detta dagligen genom hårt och ihållande arbete samt en passion för att skapa förändring.

 

Privacy policy
Up Kontakt
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.