World

Tematiska Initiativ

 

För att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige är vi engagerade i följande initiativ:

 

Agenda 2030

Delmos: ”Unga, arbete och framtidstro”. Initiativ med fokus på Kunskaps- och metodutveckling samt strategisk samverkan kring segregation.

ESF Rapport finansierad av Europeiska Social Fonden som undersöker systemhinder inom privat, offentlig och idéburen sektor

EU kompetenscenter: Initiativ i syfte att skapa ett kompetenscenter för att främja social innovation där Reach for Change ingår som en del gemensamt med representanter från Spanien, Frankrike och Lettland samt Mötesplats Social Innovation som leder projektet.

För-orten: Reach for Change gick samman med BLING I tävlingen För-orten för att identifera och stötta entreprenörer som arbetar med samhällslösningar riktade mot förorter och ytterområden. Reach for Change har genom tävlingen valt in nya entreprenörer till inkubatorprogrammet.

-  Informationskampanj för Agenda 2030

-  Innovation for Integration

 

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing, NABBEN, en plattform för organisationer från alla sektorer inom impact economy som vill bidra till tillväxt och utveckling av impact investing-marknaden i Sverige.

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.