Den här sidan fungerar bäst med cookies tillåtna.

Vårt Program

Barn och ungas behov möts inte i dagens samhället och samtidigt ser vi en rörelse som vill förändra och förbättra situationen.

 

 

Miljontals barn och unga får inte sina behov tillgodosedda och våra samhällen är inte konstruerade på ett sätt som kan möta dessa utmaningar. Om den pågående trenden fortsätter uppskattar UNICEF att omkring 60 miljoner barn under 5 år kommer att dö mellan 2017 och 2030.

 

 

 

 

Samtidigt ser vi att det finns individer och organisationer som utvecklar innovativa lösningar som förbättrar livet för barn och unga världen över.

 

 

 

 

 

 

Däremot så saknar dessa individer och organisationer ofta det stöd som behövs för att förverkliga deras lösningar och skala upp sin verksamhet och skapa större effekt.

 

 

 

 


Det är här som
Reach for
Change
kommer in i bilden.


 

 

 

Vår metod

 

Reach for Change hjälper lokala sociala entreprenörer som visar hög potential för att lösa de utmaningar som barn och unga upplever i dagens samhälle. Vi hjälper dessa entreprenörer att utveckla mer effektiva lösningar och hållbart skala upp deras organisationer. Vi hittar och identifierar sociala entreprenörer genom ansöknings- och urvalsprocesser där vi hjälper dem att bli redo för framtida investering - något som är ett kriterium för att vara en del i vår inkubator.

 

 

Sök, FÖR-inkubator, Urval

 

Sök.

Vår sökprocess innebär att vi letar brett. Vi annonserar och använder oss av direktrekrytering genom våra etablerade nätverk. De utvalda kandidaterna går sedan igenom en utförlig utvärdering där vi tillfrågar perspektiv från experter inom olika sektorer.

 

FÖR-inkubator.

Kandidater som visar hög potential blir inbjudna till vår FÖR-inkubator. Genom detta program erbjuder vi under ett antal fysiska träffar och hemläxor stöd och rådgivning med målet att förbättra den enskilde entreprenörens lösning, effektmål, företagsmodell, och investerings-pitch.

 

Urval.

I slutet av programmet får deltagarna pitcha sin företagsidé och lösning inför en jury. De mest framgångsrika och lovande entreprenörerna blir invalda till vår inkubator för långsiktigt stöd och rådgivning i upp till fem år.

 

 

Vår inkubator:
Långsiktigt program som genom rådgivning och kapacitetsbyggande stöd bidrar till att utveckla och skala upp sociala verksamheter.

 

Mål

Att varje social entreprenör i vår inkubator kan skala upp sitt företag på ett hållbart sätt och ha en betydande effekt på sin målgrupp - barn och unga - och därigenom bidra till FNs hållbarhetsmål (Du kan läsa mer om FNs hållbarhetsmål här)

 

Vårt stöd

Vår inkubator är ett program som sträcker sig över 1-5 år. Det är ett stödprogram för sociala entreprenörer som befinner sig i ett tidigt skede av idé- och företags/organisationsutveckling. För att entreprenörerna ska kunna skala upp och utveckla effektiva lösningar innefattar programmet följande:

 

 

Kapacitetsbyggande.
Det kapacitetsbyggande stödet är fokuserat på fem huvudområden: 1) Effektiva lösningar, 2) Finansiell hållbarhet, 3) Ledarskap och team, 4) Att skala upp effekt och påverkan, 5) Systemförändring. Dessa huvudområden är baserade på vår långa erfarenhet av att stötta sociala entreprenörer, och vi ger stöd inom dessa områden genom ett flertal aktiviteter såsom årliga strategiska planerings och uppföljningsmöten, coachning, mentorskap, peer to peer-stöd, och återkommande check-ins.

 

Bidragsfinansiering
Utvalda sociala satsningar/företag/entreprenörer blir erbjudna finansiellt stöd. Detta används för att utveckla och leverera deras lösning samt att stärka kapaciteten och förmågan av teamet som arbetar för förändring.

 

Nätverk
Vi kopplar samman våra sociala satsningar/företag/entreprenörer med våra lokala och internationella nätverk av experter och finansiärer, med huvudmål att skapa möjligheter för utbyte av kunskap, nya finansiella möjligheter och framtida partnerskap.

Privacy policy
Up Kontakt
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.