Den här sidan fungerar bäst med cookies tillåtna.

/media/images/swe_webfront.jpg

Samarbeta med oss

Reach for Change stödjer sociala entreprenörer och förbättrar barns liv på tre kontinenter världen över. Genom att bli partner med oss kan du hjälpa oss att förbättra livet för fler barn, samtidigt som du ökar värdet du levererar till dina intressenter. Läs nedan om några sätt som stiftelser, institut och företag kan skapa gemensamma värden genom att blir partners med Reach for Change.  

  • Bli en pro bono partner

  • Sponsra en social entreprenör

  • Investera i våra program

  • Skapa ett anpassat program

Vad gör Reach for Change speciellt?

Vårt fotavtryck

Vi har personal på marken i 16 länder i Europa, Central Asien och Afrika som jobbar med hängivna lokala partners.

 

Vårt fokus

Vi fokuserar exklusivt på att förbättra livet för barn och ungdomar (under 18 år).

 

Vår modell

Vi hjälper innovativa, lokala, entreprenörer som befinner sig i ett tidigt stadium att växa och skapa hållbar förändring snarare än att fördela bidrag eller implementera top-down-lösningar. 

 

Våra rötter

Tack vare Kinnevikgruppens arv, kombinerar vårt team och våra partners det bästa av den sociala sektorn med det bästa av näringslivet för att uppnå maximal social påverkan och konkurrensfördelar för våra partners.

 

Vår portfölj

Vi jobbar redan i dag med ett globalt nätverk av enastående sociala entreprenörer.

Privacy policy
Up Kontakt
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.