World

VÅR WALL OF FAME

Nuvarande Change Leaders / Alumni
Jenny Sköld & Lotta Bergseth

Jenny Sköld & Lotta Bergseth

Mobile Stories

Mobile Stories erbjuder ett publiceringsverktyg som utbildar unga i medie- och informationskunskap och stärker kunskaper inom källkritik. Med hjälp av verktyget producerar unga artiklar och andra typer av media som publiceras på Mobile Stories plattform.

Läs mer
Shanga Aziz & Rogerio Silva

Shanga Aziz & Rogerio Silva

Locker Room Talk

Locker Room Talk erbjuder utbildning och verktyg till unga killar och vuxna som gör det enkelt att snacka om jämställdhet och schyssta attityder för att skapa en ny manlighet.

Läs mer
Kassim Nagwere

Kassim Nagwere

Drömstort

Organisationen Drömstort motiverar ungdomar i ekonomiskt utsatta områden att våga drömma stort genom att erbjuda workshops, föreläsningar, läxhjälp samt idrotts- och kulturaktiviteter.

Läs mer
Louise Hammarbäck Miranda

Louise Hammarbäck Miranda

PACS Sverige

PACS utbildar barn, lagledare och idrottsföreningar i barns rättigheter och kroppslig integritet för att förebygga sexuella övergrepp inom idrotten. Utbildningen är baserad på barnkonventionens artiklar.

Läs mer
Nour Habib

Nour Habib

Trygg Rätt

Trygg Rätt inspirerar och vägleder ungdomar som vill lämna kriminaliteten och erbjuder trygga och meningsfulla sysselsättningar genom föreläsningar, vägledning och kontakter till näringslivet.

Läs mer
Muna Idow

Muna Idow

Mermaid Simskola

Med vatten som redskap – simkunskap och lek – främjar Mermaid Simskola vikten av simkunnighet hos barn och vuxna och ökar därmed självkänsla, trygghet och framtidstro.

Läs mer
Jean Charles Cari

Jean Charles Cari

Artozik

Jean Charles Cari driver Artozik som erbjuder musik skapande för att främja självkänsla och mångfald.

Läs mer
Susan Dahlbeck

Susan Dahlbeck

Healthy Women

Driver ett nätverk som erbjuder träning och sociala sammankomster för att att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för tjejer i förorten för att skapa ett mer jämställt samhälle.

Läs mer
Fatma Guettou & Hamid Noroozian

Fatma Guettou & Hamid Noroozian

Watoto Arts

Skapar dockor som representerar alla barns utseenden och olika familjekonstellationer för att bygga förutsättningar för inkluderande lek och en framtid utan diskriminering.

Läs mer
Nils Holm

Nils Holm

På Rätt Köl

På rätt köl är ett stöttande utbildningskoncept för elever med ADHD & ADD där man kombinerar teoretiska ämnesstudier med livscoachning och båtbyggande.

Läs mer
John Laselle

John Laselle

Löparakademin

Löparakademin hjälper ungdomar som bor i Stockholms miljonprogram att sätta upp och nå personliga mål genom långdistanslöpning.

Läs mer
Soledad Piñero Misa

Soledad Piñero Misa

Retoy

Retoy bygger upp lekmiljöer med och för barn där fokus ligger på att leka, låna, byta och att lära sig om hållbarhet och Barnkonventionen.

Läs mer
Ida Östensson

Ida Östensson

Make Equal

Vår vision är ett jämställt och inkluderande samhälle. Med praktiska metoder hjälper vi verksamheter att nå och inkludera målgrupper de har svårt att nå.


Läs mer
Johan Wendt

Johan Wendt

Mattecentrum

Mattecentrum erbjuder elever gratis hjälp i matematik genom sina öppna räknestugor och onlineverktyget matteboken.se.

Läs mer
Malin Agn

Malin Agn

Sundare Barn

Sundare Barn stödjer föräldrar med överviktiga barn genom att arrangera seminarier och träningsresor för familjer samt ge tips och råd online.

Läs mer
Johanna Valentin

Johanna Valentin

Utsiktstornet

Utsiktstornet använder schack som ett utbildningsverktyg för att ge barn möjligheten att utvecklas socialt och intellektuellt.

Läs mer
Miriam Lundqvist

Miriam Lundqvist

Lajvverkstaden

LajvVerkstaden använder lajv som ett pedagogiskt verktyg för skolbarn. Barnen får prova på olika roller i aktiva och spännande lärandesituationer.

Läs mer
Åsa & Johanna Olsson Järnhäll

Åsa & Johanna Olsson Järnhäll

Barnkraft

Barnkrafts utbildningsprogram lär personal inom skola, förskola och offentlig verksamhet att lyssna på, förstå och hjälpa sexuellt utnyttjade barn.

Läs mer
Patricia Raweka

Patricia Raweka

Gro Play

GroPlay.com producerar miljövänliga, närproducerade och miljöutbildande leksaker, spel och appar som lär barn om miljö på roliga sätt.

Läs mer
Naim Zeneli

Naim Zeneli

Forza Ungdom

Forza Ungdom stöttar ensamkommande flyktingbarn genom att ge dem ett nätverk av vuxna förebilder och jämngamla vänner.

Läs mer
Sanna Bergendahl

Sanna Bergendahl

Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster vägleder sexuellt utnyttjade barn så att de vågar anmäla övergreppen och kan få hjälpinsatserna de behöver.

Läs mer
Catharina Richter & Monica Nanni

Catharina Richter & Monica Nanni

Randiga Huset

Randiga Huset stöttar sörjande barn och deras familjer och arbetar även för att öka kunskapen om barns sorg och hur den bemöts i samhället.

Läs mer
Arkan Asaad

Arkan Asaad

Right 2 Choose

En riksorganisation som utbildar inom tvångsäktenskap, mänskliga rättigheter och rätten att själva få välja sitt liv.

Läs mer
Georgios Karpathakis

Georgios Karpathakis

Underbara ADHD

Georgios drivs av en stark entreprenörsanda och vilja att förbättra samhällets synsätt på barn med ADHD.

Läs mer
Gita Rajan & Hermine Holm

Gita Rajan & Hermine Holm

WONSA

Wonsa, arbetar för att skapa en värld fri från sexuella övergrepp. Detta genom en specialinriktad klinik för utsatta, forskning och utbildning.

Läs mer
Rosie Linder & Jesper Engström

Rosie Linder & Jesper Engström

Peppy Pals

Peppy Pals är ett mobilt EQ-spel som lär barn om vänskap, känslor och empati för att motverka att de ska mobba andra eller själva bli mobbade.

Läs mer
Anton Håkanson

Anton Håkanson

DayCape

DayCape är en digital kalender app för barn med autism, som stödjer dem under hela deras dag så att de kan planera i sin egen takt.

Läs mer
Madeleine Opira

Madeleine Opira

A Million Minds

A Million Minds är en tankesmedja som arbetar för att ändra förutsättningarna och förbättra framtidstron för unga som bor i miljonprogrammen.

Läs mer
Elin Lutke & Jailton Carneiro

Elin Lutke & Jailton Carneiro

Cirkus Unik

Cirkus Unik kombinerar socialt entreprenörskap och nycirkus för att skapa social inkludering, trygghet och tillfällen för barn och unga att växa i Sverige.

Läs mer
Lina Lagerbäck

Lina Lagerbäck

We Unite Design

We United Design, grundat av Lina Lagerbäck, är en organisation där ungdomar designar och skapar studierum som är engagerande, kreativa och där deras röster är representerade. We United Design stärker ungdomar att ta ägandeskap över deras fysiska omgivning, på ett miljövänligt sätt

Läs mer
Gunilla Lundberg

Gunilla Lundberg

IT Guide

IT-guide rekryterar och anställer nyanlända och ensamkommande ungdomar till att bli IT-guider som utbildar seniorer inom IT, internet och mobiltjänster. Samtidigt lär sig ungdomarna svenska, får arbetslivserfarenhet och utvecklar sina styrkor.

Läs mer
Elin Wernquist

Elin Wernquist

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungdomars mänskliga rättigheter. Det är Sveriges första öppna verksamhet som ägnas åt barns rättigheter och som erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och råd.

Läs mer
AnneSofie Blixt

AnneSofie Blixt

Tilia

Tilia arbetar för och med unga mellan 12-30 år med psykisk ohälsa. Genom förebyggande, stödjande och opinionsbildande arbete skapar de trygghet och hopp.

Läs mer
Julia Östfeldt

Julia Östfeldt

Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans arbetar aktivt för att sprida kunskap om sexuellt våld och dess konsekvenser genom föreläsningar och att dela egna berättelser, syftet är att genom kunskapsspridning kunna vara med och arbeta för att det sexuella våldet minskar. Föreningen har även ett aktivt stödjande arbete vilket består av flera olika delar. Både stödmejl med individer som utsatts för sexuellt våld, men föreningen har även stödgrupper samt mentorskapsprogram.

Läs mer
Sissa Pagels & Louise Lindén

Sissa Pagels & Louise Lindén

Young Innovation Hub

Young Innovation Hub identifierar och utbildar unga ledare och förebilder till att bygga hubbar för ungt entreprenörskap och förändringsarbete - lokalt och globalt. Genom social innovation och start up-metoder växer unga förebilder och förändringsagenter fram genom Young Innovation Hubs mötesplatser och nätverk.

Läs mer
Sandra Kinnaman Nordström

Sandra Kinnaman Nordström

The Good Talents

The Good Talents är ledarskap och sociala entreprenörskapsprogram för ungdomar, med sedan 2017 ett särskilt fokus på ensamkommande och nyanlända ungdomar. Programmet syftar till att ge ungdomar de kunskaper, verktyg och nätverk som behövs för att vara delaktiga i det lokala samhället och komma in i arbetsmarknaden.

Läs mer
Amir Sajadi & Milad Mohammadi

Amir Sajadi & Milad Mohammadi

JÄRVASKOLAN

Järvaskolan arbetar för att skapa en likvärdig skola där varje elev inspireras till gränslösa drömmar och motiveras till högre studier.

Läs mer
Natassia Fry & Pegah Afsharian

Natassia Fry & Pegah Afsharian

Kompis Ungdom

Kompis Sverige driver en kompisförmedling som sammankopplar unga ensamkommande och nyanlända med etablerade svenska ungdomar

Läs mer
Imad Elabdala

Imad Elabdala

Kidnovation

Kidnovation arbetar med praktiska verktyg för att tillhandahålla behandling mot trauma genom berättande.

Läs mer
Rebecca Madhani

Rebecca Madhani

Mitt Livs Val

Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet och högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Läs mer
Mårten Granlund

Mårten Granlund

Under Kevlaret

Under Kevlaret är en stödverksamhet för och av killar för att motverka psykisk ohälsa. Verksamheten inspirerar killar att prata om känslor, våga be om hjälp och stötta varandra genom opinionsbildande arbete, föreläsningar och en stödchatt.

Läs mer
Jenny Lindström Beijar

Jenny Lindström Beijar

Our Normal

Our Normal erbjuder en digital plattform för att bryta utanförskap för barn med funktionsvariationer genom kontaktförmedling mellan familjer samt opinionsbildning för att skapa mer inkluderande besöksmål och aktiviteter.

Läs mer
Mikaela Illanes

Mikaela Illanes

Inicio

Inicios syfte är att förbättra digital kunskap och erbjuda alla unga samma möjligheter att delta och bidra till framtidens hållbara och smarta samhällen. Inicio erbjuder praktiska och teknikfokuserad workshops som är utformade för att utrusta deltagarna med 21st century skills och inkluderar: kritiskt tänkande, informations- och mediekunskap, teknikkompetens samt sociala färdigheter.

Läs mer
Anna Lindh

Anna Lindh

Right To Play

Right To Play Sverige arbetar med att få ut nyanlända ungdomar i jobb genom att bidra till bättre förutsättningar för dem att bli aktiva deltagare i samhället och motverka diskriminering.

Läs mer

SE VÅR GLOBALA CHANGE LEADER PORTFOLIO >

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.