De entreprenörer som gått igenom vårt inkubatorprogram blir automatiskt medlemmar i vårt Alumninätverk när det avslutar inkubatorprogrammet.  Alumninätverket är en möjlighet att lära, nätverka och samverka med andra entreprenörer med varierande bakgrunder och fokus. Det är också ett sätt att fortsätta hålla kontakten med de entreprenörer man lärt känna under inkubatortiden och bli en del av ett större community då nätverket utökas med nya sociala entreprenörer varje år. Alumninätverket träffas fysiskt ett par gånger under året och bjuds in till olika workshoppar och events. I början av 2024 kommer vi vidareutveckla nätverket för att kunna erbjuda mer stöd och fortsätta ta del av erfarenheter och den impact våra entreprenörer skapar. Sedan starten av vår inkubator har vi stöttat 225 entreprenörer.