*baserat på enkätsvar gällande stödet under 2022 med 87% svarsfrekvens.