• Om oss
 • Entreprenörer
 • Program
 • Vi vill bygga ett inkluderande Sverige där alla sociala entreprenörer får samma förutsättningar att lyckas. Det gör vi genom att fokusera på två områden - kapacitetsutveckling och utveckling av ekosystemet. Vi erbjuder skräddarsydda program för sociala entreprenörer och bidrar till att det ska bli lättare för dessa att driva sina verksamheter i det land där de verkar genom att höja kunskapen om socialt entreprenörskap, driva påverkansarbete samt facilitera tvärsektoriell samverkan.
  None

  Kapacitetsutveckling

  Inkubator

  Genom vårt inkubatorprogram stödjer vi sociala entreprenörer som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede för att skapa lösningar som positivt påverkar barn och unga (upp till 24 år).

  Kapacitetsutveckling

  Next in Mind

  Ett gemensamt initiativ för att främja psykisk hälsa bland unga vuxna (i åldern 18-29) i norden. Initiativet, “Next in Mind”, kommer att stötta sociala entreprenörer som har innovativa lösningar för målgruppen i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Initiativet är grundat av Reach for Change, Inner Foundation och Tim Bergling Foundation.

  Kapacitetsutveckling

  Alumninätverk

  I vårt alumninätverk ingår de entreprenörer som genomgått vårt inkubatorprogram. Varje år har vi 10 aktiva entreprenörer, och sedan starten har vi stöttat 225 entreprenörer.

  Ekosystemsutveckling

  Kraftsamling för ökad ungdomssysselsättning

  2021 är 10.3% av unga i Sverige registrerade som arbetslösa hos arbetsförmedlingen. I Eskilstuna kommun är siffran 13,9 %. Tittar man närmare är siffran 26,7 % för ungdomar födda utanför Sverige. Statistiken visar en stad där unga inte har samma möjligheter att nå sin fulla potential. 2023-2025 kommer Reach for Change tillsammans med Right By Me och Eskilstuna kommun och med stöd av Inkludera att gå samman för att vända detta.

   

  Kapacitetsutveckling

  Stärka ekosystemets förmåga att mäta och hantera effekt

  I projektet ”Strengthening Impact Measurement within Civil Society Organisations” arbetar Reach for Change tillsammans med de oberoende civilsamhällesorganisationerna; Civic Alliance Latvia (CAL) och Social Economy Ukraine (SEU) för att stärka ekosystemets förmåga att mäta och hantera deras effekt. Projektet finansieras av Nordiska rådet och kommer att pågå till februari 2024.

  Ekosystemsutveckling

  Uppströms

  Vi står inför stora utmaningar när det gäller psykisk ohälsa och våld mot barn, både i Sverige och internationellt. För att förbättra barns välbefinnande och trygghet är det nödvändigt att arbeta med att minska riskerna och öka skyddsfaktorerna på olika systemnivåer. I Uppströms, som är en del av innovationssatsningen Impact innovation, har vi samlat nio organisationer för att tillsammans med fler aktörer samla in olika perspektiv för att forma en gemensam mission för ett mer förebyggande och främjande system för barn och unga.

  Ekosystemsutveckling

  Samhällsentreprenörskap Sverige

  En omfattande nationell satsning med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap. Arbetet har bland annat lett till "Framtidsagendan", en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för hur Sverige kan bli världsledande inom samhällsentreprenörskap och social innovation.

  Ekosystemsutveckling

  Partnering for Change

  Partnering for Change började som ett initiativ i Stockholm 2018 för att samla "doers" och "thinkers" från olika sektorer för att prata och dela insikter och inspiration om hur vi kan jobba tillsammans för att lösa sociala utmaningar. Sedan dess har vi arrangerat Partnering for Change i flera av våra marknader och i olika format. Håll utkik på vår hemsida och våra sociala kanaler för att se vad som kommer näst.